top of page

Speciál: Je jezdectví v ohrožení?

Aktualizováno: 19. 2. 2023

Není tomu ani týden, co Shelby Dennis vydala video s výstižným názvem „The FEI is a JOKE | Hyperflexion & Rollkur“ („FEI je k smíchu | Hyperflexe & Rollkur“), ve kterém se zaměřuje na nové vydání pravidel FEI (Mezinárodní jezdecká federace), které jsou platné od 1. 1. 2023. V návaznosti na toto video se strhla lavina, která kroky FEI odsuzuje a zároveň se polemizuje nad tím, zda pomalu nespějeme k zániku jezdectví jako takového.


S dovolením Shelby přikládám její video s českými titulky.

Pokud byste chtěli být informováni o novém obsahu, nechte mi na sebe e-mail ve spodní části příspěvku. ❤Ještě jednou bych chtěla Shelby poděkovat za to, že si našla čas na problém upozornit, a za to, že mi dovolila video otitulkovat a vložit na blog. Všechny důležité odkazy, včetně originálního videa, u kterého jsou dostupné linky na zmiňované studie, najdete na konci článku.Pár termínů na začátek

Někteří možná víte, že tématem mojí diplomové práce při studiu překladatelství a tlumočnictví byla tvorba glosáře jezdeckých pojmů (tj. takový slovníček, který mimo překladu obsahuje i definici termínů). K výběru tohoto tématu mě dovedly vlastní zkušenosti s překládáním a titulkováním pro KoněČesky.cz, díky kterým jsem vnímala akutní nedostatek zdrojů, které se týkaly česko-anglické jezdecké terminologie (vím asi jen o dvou slovnících, z nichž jeden je od Kristy Šmídové z Nechsenest.cz). Také jsem si všimla, že mnoho článků (nemuselo nutně jít o překlady) nadměrně a mnohdy mylně využívalo různých termínů, které pak ztrácely svůj význam a stávaly se bezobsažnými výplňovými slovy. Svoje pocity jsem si ověřila, když jsem se zeptala několika různých lidí, jak na ně jezdecké termíny působí, přičemž odpovědí mi bylo, že vlastně nijak. Velká část lidí nevěděla, co si pod nimi představit, další část je v textu nevnímala. Byl to pro mě vlastně další impuls, proč propagovat vzdělávání v jezdectví.

A tak v roce 2020 vznikla má diplomová práce pod názvem „Uniting Equestrians: Compiling a Bilingual Glossary of Terms“, jejímž výstupem byl glosář o 286 záznamech, z nichž pár můžete vidět níže. Glosář jsem sestavovala pod vedením Ing. Kláry Mikuláškové, Ph.D., která je doktorkou etologie na VÚŽV a zároveň trenérkou akademického ježdění (odkazy opět na konci článku). Glosář bohužel teď skoro tři roky ležel v zapomnění, ale kdyby o něj byl zájem, třeba by se dalo domluvit s KoněČesky.cz na jeho vydání *mrk mrk*. 😏


Tady je pár termínů, které se ve videu vyskytují. Abychom přesně věděli, co si pod nimi představit.


Soumrak jezdectví?

Ačkoliv se to nemusí hned zdát, tak způsob, jakým vystupují (nejen) velké jezdecké organizace, ať už je to FEI nebo jiné, přímo ovlivňuje, jak široká veřejnost vnímá jezdeckou komunitu. Shelby ve svém videu mluví o ztrátě „social license to operate“, což je termín, kterým se vyjadřuje to, jak společnost vnímá určité odvětví nebo komunitu a jak hodnotí standardní praktiky, které jsou tohoto odvětví součástí. Zcela jednoduše jde o to, zda je komunita a to, co dělá, pro veřejnost společensky přijatelná. Nejen influenceři jako Shelby nebo Raleigh, ale dokonce profesionální kapacity v odvětví, v posledních letech vyjadřují obavy z toho, že se jezdectví stane pro společnost nepřijatelné. Skandál v roce 2021 při olympijských hrách v Tokiu, byl jen další kapkou do již tak zčeřené hladiny, kterou nové vydání příručky FEI pro rok 2023 rozhodně neuklidňuje.

V podstatě všechny zmínky, které odsuzovaly rollkur, se v nejnovější verzi vytratily. Podle Shelby se jednalo o postupný proces, který letos dovršil konce. Mezinárodní jezdecká federace se tak distancovala od trýznivých praktik a rozhodla se je ignorovat, místo toho, aby proti nim zakročila. Jak to pak může na lidi-nekoňáky působit, když vidí, že nejviditelnější představitelé, dá se říci ambasadoři jezdeckého sportu a koňáků, činí v rozporu s welfare a své koně podrobují stresu a diskomfortu?

Velká část mých přátel s koňmi nemá žádné dočinění, ale když už se někdy náhodou bavíme o tom, že v televizi viděli soutěž, mnohdy se mě ptají, zda ježdění koním nevadí, když „to vypadá tak nepříjemně, když jim z otevřené tlamy tečou sliny a u toho koulí očima“. Skutečně nemusíme být experty, nemusíme ani znát koně, stačí jen špetka empatie, abychom si všimli (i kdyby podvědomě), že je něco špatně. A v momentě, kdy to vidí lidé, kteří s odvětvím nemají žádné zkušenosti, co to říká o nás?

Ačkoliv samozřejmě existují výjimky a sama se snažím ze všech sil, abych mezi ně patřila, mám obecně pocit, že jezdecká společnost má srdce zatvrzelé do těžkého kamene. Jsme mnohdy vychovávání k tomu, abychom byli přísní, tvrdí, abychom měli neustále navrch a nenechali se zahanbit, přičemž ale zapomínáme na základní slušnost a ignorujeme snahy koní o komunikaci.


Ráda bych si myslela, že se ve většině případech jedná o pouhé nepochopení mezi dvěma rozdílnými druhy, ale v momentě, kdy máme k dispozici nepřeberné množství studií a důkazů, které jsou nám denně zpřístupňovány a zprostředkovávány lidmi jako je Shelby, nezbývá, než si nalít čistého vína - je to pouhá arogance.

Důkazy mluví jasně

Hlavním tématem Shelbyna videa je rollkur, neboli hyperflexe, ale i to je jen jeden z těch výraznějších a viditelnějších problémů, kterým to zdaleka nekončí. Přitom stejně jako u dalších přežívajících kontroverzních praktik, i u rollkuru bylo již mnohokrát dokázáno, že má negativní vliv na mentální i fyzické zdraví koně. Pojďme si to připomenout.

Kromě toho, že kůň ztrácí rovnováhu tím, že „nemůže používat krk s hlavou jako přirozenou balanční tyč a je nucen k maximální mobilizaci ostatních kompenzačních mechanismů rovnováhy“ , omezuje nepřirozená flexe krku i jeho dýchání a zorné pole, takže nejenže kůň doslova pořádně nevidí, kam šlape, ale také nemůže pořádně dýchat, což samo o sobě způsobuje stres a činí ho mnohem reaktivnějším k podnětům vyvolávající strach - koně, kteří nemají dostatečnou kontrolu nad svým pohybem, jsou mnohem bojácnější a reagují přemrštěně. Kromě toho udržování flexe (a tím i napětí ve svalech) způsobuje škody ve strukturách krku, které jej pak činí náchylnějším ke zranění (viz také e-book KoněČesky.cz „Co předchází zranění“).

Dobře zpracovaný článek na pozici hlavy najdete na webu KoněČesky.cz, odkud jsem si vypůjčila ilustraci výše.


Proč je tedy navzdory všem důkazům rollkur stále častou praktikou? 🤔 Kromě toho, že se to některým lidem líbí (což opravdu nechápu, protože na bolestném a napjatém krku k prasknutí není nic hezkého), tak někteří věří, že tím kůň lépe zapojuje záda - jedná se o takové „kůň musí mít hlavu dole“ dotažené ad absurdum. Samozřejmě to není pravda a k zapojování zad nedochází, naopak se hřbet prohýbá a tím se zvyšuje riziko vzniku kissing spines. Jako vždy tu mám krásný článek, který se dopady zabývá, takže opravdu vřele doporučuji přečíst

Kromě toho, že kůň ježděný v rollkuru zažívá značný fyzický diskomfort, strádá i po psychické stránce. Nemožnost vyvažovat a ztráta rovnováhy vyvolává stres, nejistotu a strach a dlouhodobé vystavování se takové situaci, při níž kůň není schopen kontrolovat vnější podněty, vede k tzv. naučené bezmocnosti (paralela vyhoření u člověka). Ta se u koní projevuje jako „dlouhodobý (chronický) stres, provázený sníženou reaktivitou, apatií [...] V důsledku naučené bezmocnosti se kůň chová poddajně, submisivně a bez projevů odporu při působení nepříjemných a bolestivých podnětů, rozhodně však není sebejistý, pozorný a spolupracující.“ (více v publikaci od Jitky Bartošové a Kláry Mikuláškové (Ničové) v odkazech níže)

Takže skutečně se nedá mluvit o žádných benefitech, které by hyperflexe neboli rollkur v tréninku měla.


Poslední soud

Bohužel rollkur není jediná pochybná praktika, která se v jezdectví objevuje a to, že od toho FEI dala ruce pryč, nás staví před zásadní rozhodnutí, jak s tím jako komunita naložíme a jak to budeme adresovat.

Široká veřejnost si čím dál více všímá toho, co se děje, a je jen otázkou času, kdy dojde k soudu celé jezdecké komunity, kdy se společnost probere a řekne si, že jezdectví jako takové již v moderním světě nemá místo. Nikoho pak nebude zajímat, co děláme doma na vlastním dvorku, že se ke koním chováme s úctou, když hlavní představitelé, kteří jsou nejvíce vidět a působí de facto jako ambasadoři celého jezdectví, činí v rozporu s welfare a způsobují koním viditelné utrpení. Osobně jsem ráda, že se lidé více pozastavují nad svými činy, že existují studie zaměřující se na psychické zdraví zvířat, že vychází knihy jako „Konejšivé signály a řeč těla u koní“, které nám pomáhají pochopit řeč těla, kterou koně komunikují snad nejvíce, že vznikají nové tréninkové přístupy, které welfare ctí a vnímají koně jako živé bytosti, které mají právo na vlastní názor, ale stačí to?

Dokud se budeme stále vracet na začátek, ospravedlňovat si věci stylem „ono se to tak vždy dělalo“ nebo „dělají to tak ti nejlepší a přináší jim to dobré výsledky, tak proč ne já“, tak se bojím, že jezdectví nebude mít dlouhého trvání.


Co s tím můžeme dělat?

Upřímně, pokud se nezmění činy hlavních představitelů a ambasadorů, způsobů, jak tento vývoj můžeme ovlivnit, není mnoho. Můžeme ale každopádně začít u sebe a jít příkladem, vzdělávat se. Naučit se rozpoznávat dobré a zlé, mít informace a vědět, proč věci děláme, nenásledovat dav a na otázku „proč?“ se nespokojit s odpovědí „protože se to tak dělá“. Vymanit se z představy, že koně jsou tu pro naše pobavení a naučit se je vnímat jako živé bytosti, které cítí nejen fyzickou bolest, ale i tu psychickou.

Pokud soutěžíte, nebojte se jít „proti proudu“ tím, že budete hledět na welfare vašeho koně, neuchylujte se k praktikám jako je rollkur, protože to přináší body, a místo toho jděte příkladem. Pokud jste trenéři, vychovávejte své žáky tak, aby uměli klást otázky a věděli, že každá akce má i reakci a ukažte jim, že spokojený kůň je ten nejlepší atlet a parťák. Pokud máte svoje sociální média, využijte je k šíření informací, protože to, co je pro někoho zřejmé, nemusí být zřejmé pro druhého, a přitom je to něco, co by takovému člověku mohlo pomoci změnit smýšlení a obrátit život k lepšímu. Buďme tolerantní a místo hádek se snažme diskutovat a navzájem si pomozme najít cestu. Tak nějak na tom závisí budoucnost toho, co všichni tolik milujeme...


Sdílejte tento článek a video a články v odkazech níže, sledujte Shelby a jí podobné a především se nebojte, že byste byli za vyvrhele. Nikdy nebudete sami.


Pokud byste chtěli být informováni o novém obsahu, nechte mi na sebe e-mail na konci stránky. ❤


Shelby Dennis

Oficiální stránky - Milestone Equestrian

Instagram - @sdequus


Ostatní zdroje a články

Etologie koní - e-book zdarma (publikace od Jitky Bartošové a Kláry Mikuláškové (Ničové))

Equistica - výcvik koníPokud se vám článek líbil, zkuste mrknout i na jeden ze článků níže. 👇

Comentários


bottom of page