top of page

Report z kurzu: Bezpečnost a welfare v přepravě koní

Krátký report z kurzu pořádaného Welfare Group s.r.o. s Pavlem Čechovským, který se konal v sobotu 14. 1. 2023. V neděli se konal druhý kurz týkající se krizových situací, ale toho jsem se bohužel nemohla zúčastnit kvůli jiným plánům. 😏


Osnova článku (kliknutím se dostanete na příslušnou kapitolu):


O lektorovi kurzu

Kurz vedl Pavel Čechovský, v našich končinách (a možná i mimo ně) přezdívaný Čechulda. U nás na Brněnsku se jedná o známou osobnost, tak se pokusím ho trošku představit pro mimobrněnské čtenáře.😊

Pavel má dlouholeté zkušenosti s koňmi a na jejich přepravu se již řadu let specializuje. Byl spoluzakladatelem Koňské Záchranky (Pet&HorseEmergency), jejíž pohotovost a rychlé výjezdy zachránily, a dodnes zachraňují, nespočet koní. Z koňské záchranky odešel tuším v roce 2019, kdy ji nechal v dobrých rukách Tomáše Förchtgotta a jeho týmu, a začal se naplno věnovat dalším projektům a komerční přepravě koní, která je hlavním zdrojem jeho obživy a zkušeností. Právě mezi jeho další projekty patří S.A.f.E. - Safety Academy for Equine, což je vlastně vzdělávací platforma, skládající se z týmu odborných lektorů z řad profesionálních záchranářů velkých zvířat, certifikovaných přepravců, veterinárních lékařů a právníků - věnují se komplexnímu vzdělávání v oblasti bezpečnosti a zachování zdraví a života velkých zvířat/koní. Mimo to se Pavel účastní i dalších projektů, mezi které patří například aplikace Zvíře+, což je taková zvířecí obdoba aplikace Záchranka. 😊 Najdete v ní návody první pomoci, možnost přivolat svému zvířeti pomoc a spoustu různých tipů - jednoduše must have aplikace v telefonu.

Jak jsem už psala, Pavel je v našich končinách známá osobnost. Pomohl s přepravou již mnoha lidem, včetně mě. Jsem mu za pomoc s Čestrem velmi vděčná a ráda bych se proto o naši zkušenost podělila. Pavel poprvé Čestra převážel v roce 2018 a bylo to těsně po Čestrově prvním neúspěšném převozu, při kterém vyskočil z vozíku (toto téma jsem adresovala již vícekrát v minulých článcích, takže se k němu nebudu teď vracet, ale ve zkratce - nezkušený majitel (já) + nezkušený přepravce + nezkušený kůň = velký špatný), takže to s námi rozhodně neměl jednoduché. Musel zpracovat nejen hříbě, které bylo na nervy a mělo obrovsky špatnou zkušenost s přepravou, ale také hysterickou majitelku, která se klepala už jen při pohledu na přepravník. Jeho profesionální přístup, klid hodný zenového mistra, léta zkušeností a vtipné historky mi pomohli překonat neskutečný, až panický, strach z přepravy. Od roku 2018 jsem s jeho pomocí přepravovala Čestra už vícekrát a vždy to proběhlo v pořádku. Díky tréninkům, které jsem s ním absolvovala i mimo převážení, Čestr nyní nastupuje do vozíku sám (někdy až moc nadšeně, že ho musím krotit, viz video) a přepravu zvládá navzdory jeho první (opravdu nepěkné) zkušenosti. 🙏


Průběh kurzu

Samotný kurz byl rozdělený na dvě části: dopolední teorie a odpolední praxe. V teorii nám Pavel předal velkou spoustu informací, které byly doplněné o názorné fotografie a videa (někdy ze soudku tzv. „nightmare stuff“). Ačkoliv bych se moc ráda podělila o všechny informace, nerada bych je předala nepřesně, a tak se raději pokusím vás navnadit k tomu, abyste kurz také absolvovali. 😏 Je to jednak z důvodu, že nechci šířit placené informace a know-how Pavla, ale také protože, na rozdíl třeba od lonžování, o kterém jsem psala report v červenci 2022, přeprava koní je něco, co se velmi jednoduše dá pokazit takovým způsobem, že dojde k ohrožení člověka i koně, a nepřesností informací bych k tomu nerada přispívala. I vzhledem ke své vlastní zkušenosti. Proto pokud máte zájem a nevíte, co od kurzu očekávat, čtěte dál.


Podrobně jsme probrali:

 • na co koukat při půjčování vleku

 • co pozorovat a na co dávat pozor u přepravců

 • příčiny problémového chování koní při přepravě

 • jaké jsou nejčastější věci, které koním vadí, a jak zmírnit jejich stres při přepravě a předcházet nepříjemnostem

 • že je třeba se dívat na přepravu očima koně, vybavit se empatií a trpělivostí

 • jak postupovat při nakládání a jak řešit složitější situace

 • jaké mohou být pomůcky při nakládání a jak s nimi pracovat v rámci zachování etiky a welfare

 • jak postupovat při přepravě hříbat a mladých koní - jak se jejich přeprava liší od dospělých jedinců

 • jakým způsobem se dají řešit problémy při přepravě

 • jak můžeme koně při přepravě chránit, kdy je vhodné například bandážovat a kdy ne

 • jak se chovat jako řidič z obou stran pohledu - ať už jsme za volantem táhnoucího auta, nebo jsme za volantem a potkáme auto s vlekem

 • probrala se platná legislativa

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že koncept kurzu byl zaměřený jak na majitele samo-přepravovací, tak majitele najmu-si-profesionála.

Jako člověk, který nezná vleky a nemá s přepravou moc zkušeností, jsem velmi ocenila druhý bod, ve kterém nás upozornil na nejčastější rizika při najímání přepravce - jaké jsou tzv. „red flags“ (aneb varovná znamení) a co po přepravci chtít, aby nám doložil. Je totiž bohužel faktem, že přepravu koní dnes dělá kde kdo a ne vždy na to má patřičná oprávnění, případně techniku, a je tudíž na majiteli, aby se naučil vyhodnocovat věrohodnost přepravce. My jsme totiž zodpovědní za to, do jakého přepravníku kůň nastoupí, on si to vybrat nemůže, takže je jen na nás, abychom se naučili posuzovat stav techniky, i když třeba vlastní přepravník nemáme. Tím můžeme alespoň trochu minimalizovat riziko a zvýšit šanci úspěšné přepravy.


Název kurzu zněl „Bezpečnost a welfare“, takže kromě technických věcí jsme zabrouzdali i do etiky. Pavel se snažil vysvětlit, že problémové chování koní (navalování na stěnu, vzpínání, neochota nastoupit aj.) při přepravě pramení z pocitu nebezpečí a ohrožení a není to proto, aby si z nás stříleli. Přeprava je totiž něco pro koně absolutně nepřirozeného a všechny jejich pudy křičí, že je to nebezpečné - alespoň do doby, než je (a sebe) přesvědčíme o opaku. Příčin problémového chování tedy může být mnoho: samota (stádový pud), uzavřený prostor bez možnosti úniku, neznámé prostředí a mnoho dalších. Naštěstí pro nás, koně si spoustu věcí rádi nechají vysvětlit a se správným a systematickým tréninkem je možné jejich přirozený pohled na věc změnit - často stačí například podpořit sebevědomí (samostatnost) jedince.

Neustále se opakovala nutnost dívat se na věci očima koně, identifikovat předměty a situace, které by z pohledu koně byly děsivé, snažit se je eliminovat, aby přeprava byla co nejvíce v souladu s welfare, ale zároveň koně na možnost výskytu připravit a natrénovat i krizovější situace.


Ke konci teorie jsme se podívali na několik mýtů, které v oblasti přepravy kolují. Pár jich zde odcituji:

 1. Začnu-li cvičit nakládání, musím jej dokončit = mýtus. Nastoupení koně do přepravníku patří k psychicky nejnáročnějším výcvikovým prvkům. I při běžném výcviku by se měly nové věci učit postupně a teprve po zvládnutí základů lze pokračovat dále. Stejně tak nácvik nakládání lze ukončit např. v okamžiku, kdy kůň dá přední nohy na 13 rampu, zvláště, když na začátku byl „zaštycovaný“ 10 metrů od vozíku. Jde zkrátka o rozdělení velkého konceptu na menší postupné úkoly.

 2. Rozhoupe-li se vlek ve větší rychlosti, je třeba zvýšit rychlost, nebo prudce zabrzdit = velmi nebezpečná chyba! Správné řešení je plynule pozvolna ubírat rychlost, dokud se vlek nestabilizuje.

 3. Kůň si během přepravy odpočine = mýtus. Během cesty pracují odlišné skupiny svalů, kromě toho není kůň v psychické pohodě, což jej stojí další energii. Proto vrcholoví sportovci jezdí na vzdálenější mítinky o den, či více, dopředu, aby se koně mohli po náročné cestě adaptovat.

 4. Nebudu koně vícekrát stresovat nácvikem nakládání a nacpu ho tam najednou až to bude nutné = nezodpovědné a krátkozraké! Právě, že „až to bude nutné“ bývá v časovém i psychickém stresu a potom většinou přichází na řadu biče, lopaty, násilí, nespravedlnost... Velkým mýtem je názor, že výcvik koně je jen to, co se odehrává na jízdárně a nácvik nakládání sem nespadá. Naopak! Při výuce nastupování do přepravníku se procvičují a zúročují mnohé důležité prvky běžného výcviku – podvolení se tlaku, ustoupení plecí, zádí, couvání, krok vpřed, snížení hlavy, zklidnění koně, laterální ohnutí, zvládnutí stresové situace atd.

 5. Chtěl/a bych nakládání nacvičovat ale nemám k dispozici přepravník a nikdo mi ho nepůjčí = je-li k dispozici, je to jistě výhoda. Mnoho problémů při nakládání má však původ jinde a k jejich odstranění je vozík důležitý až v závěrečné ověřovací fázi.

Po obědě jsme se přesunuli do haly, kde už Pavel byl zaparkovaný se svým autem a vlekem. Následovala názorná ukázka nakládání koně, kterému se do přepravníku příliš nechtělo. V tomto konkrétním případě nám ukázal techniku nakládání, při které si vlek zaparkoval k rohu, kde kůň měl pouze jednu stěnu, kterou by teoreticky mohl uniknout - tu mu však zatarasil nataženou lonžkou, takže se s koněm ocitl v uzavřeném prostoru sám. Kůň měl tedy na výběr pouze jednu cestu - vpřed do přepravníku. Netrvalo to příliš dlouho a i údajně „problémový“ kůň se po pár extempore (stavění se na zadní, couvání) nechal naložit.

Po tomto koni přišel na řadu hafling, který s přepravou příliš potíží neměl a poměrně snadno se nechal nakládat. V tomto případě se Pavel s přepravníkem přesunul do prostoru a ukázal nám, jak se dá trénink přepravy ještě ozvlášnit (například přidáním plachty na rampu), a následně nám modelově ukázal několik různých technik, které lze takto v prostoru využít. To bylo samozřejmě doplněné i o teoretický výklad, kdy takovou techniku je možné využít.

Praktická část byla zakončená zážitkovou jízdou v přepravníku, při které jsme si mohli na vlastní kůži zažít, jak se koně uvnitř vleku cítí. Přiznám se, že jsem čekala, že je to o dost pohodlnější. 😁Co od kurzu mohu čekat, pro koho je vhodný

Kurz je velmi dobře koncepčně zvládnut a řekla bych, že je vhodný opravdu pro každého, ať už jste majitel, který si nechává přepravovat koně komerčními přepravci, nebo máte vlastní vlek a koně si přepravujete sami. Ranní teorie předá základní znalosti a upozorní vás na všemožná úskalí, která by mě třeba nenapadla, dokud by k nim nedošlo a nebylo pozdě. Pavel má mnoho let zkušeností, ze kterých čerpá, a které úspěšně předává dál. Po celé trvání kurzu bylo samozřejmě možné diskutovat a klást otázky.

Pár okamžiků jsem zpracovala tady do videa. 😊


Pokud byste měli zájem kurz absolvovat, nezapomeňte zkontrolovat webovky WFG, kde najdete všechny důležité informace:Pakliže se vám článek líbil, zkuste mrknout i na jeden ze článků níže. 👇😊
Comments


bottom of page