top of page

Noční můra zvaná PSSM

Nač se stresovat, když PSSM je přeci součástí panel testu, který se typicky provádí u koní plemene quarter horse a paint horse? Bohužel není PSSM jako PSSM. Zatímco PSSM1 bývá mnohdy skloňováno ve spojení s již zmíněnými americkými plemeny nebo irskými coby, PSSM2 (nyní zvané MIM) je méně známé, ale vyskytovat se může u všech plemen. Dalším významným rozdílem je to, že ta druhá varianta se do panel testů ještě nedostala, tudíž není povinnost na ně koně testovat. Co přesně je PSSM1 a PSSM2 a proč se na druhou variantu netestuje povinně, to se dočtete v tomto článku.

úvodní obrázek

Pro lepší orientaci v článku můžete využít navigaci níže:


PSSM1 a PSSM2 (MIM) – základní termíny

V obou případech se jedná o genetické onemocnění, které je neléčitelné – lze pouze mírnit příznaky pomocí managementu koně (vhodné ustájení, krmení, zátěž,...).

PSSM = Polysaccharide Storage Myopathy, přeloženo do češtiny „Polysacharidy střádající myopatie“. Rozlišujeme PSSM1 a PSSM2(MIM).

U PSSM1 dochází k abnormálnímu hromadění glykogenu (= „živočišný škrob“, slouží jako pohotový, ale rychle vyčerpatelný zdroj glukózy v těle živočichů) a jeho zvláštní patologické formy ve svalových vláknech. Je spojen s mutací genu GYS1. Na druhé straně označení PSSM2 bylo v minulosti v podstatě zastřešujícím termínem pro všechny případy PSSM, které byly testovány negativně na výskyt mutace GYS1. Je vysoce pravděpodobné, že PSSM2 má rovněž genetické pozadí, ale mutace, které jej způsobují, doposud nebyly prokazatelně identifikovány. Také je důležité uvést, že v současnosti se od termínu PSSM2 upouští a zavádí se více výstižný termín MIM = muscle integrity myopathy (v ČJ myopatie svalové integrity), takže PSSM2 = MIM.


Úskalí testování

Co se týče testování PSSM1 a MIM, je třeba si nejprve ujasnit důležitá fakta a až podle toho k testům přistupovat:

 • ano, na PSSM1 lze testovat pomocí genetických testů z krve nebo žíní a pomocí biopsie svalu.

 • ano, na MIM lze testovat pomocí genetických testů z žíní a pomocí biopsie svalu, ale 👇

Na rozdíl od testů na PSSM1 genetické testy na MIM dosud neprošly recenzním řízením (v AJ „peer review“), tzn. testování jako takové není ověřené ostatními nezávislými vědci z odvětví a nedá se tím pádem považovat za prokazatelné, což vede k tomu, že mnoho veterinářů a odborníků genetické testy na MIM neuznává. Jediným uznávaným způsobem testování na MIM proto zůstává biopsie svalu, která s sebou však nese jiná úskalí: jednak se jedná o zásah do tělesné integrity zvířete (za mě možná zbytečné narušení fasciálních řetězců), za druhé, biopsie problém odhalí pouze pokud se provádí ze svalu, který v moment odběru „zažívá epizodu PSSM“, tzn. může vyjít falešně negativní, a navíc neodhalí konkrétní variantu MIM, což může komplikovat nastavení optimálního managementu koně. Jak už bylo řečeno, jelikož ale mutace, které MIM způsobují, doposud nebyly prokazatelně identifikovány, naskýtá se otázka, zda uváděné varianty (viz níže) jsou skutečně relevantní. Názor si tedy musíte udělat sami. 🤔


Kde testovat

Pokud se pro testování rozhodnete 👇

PSSM1


MIM

V Evropě MIM testuje pouze německá laboratoř Generatio CAG, zatímco v USA laboratoř Equiseq.

V případě, že chcete otestovat PSSM1 i MIM, je možné využít balíček od Generatio CAG, kterým otestujete vše zaráz.


Obr. 1, zdroj: St. Hippolyt.de


PSSM1

V následujících řádcích se na PSSM1 (zkracováno též jako „P1“) podíváme podrobně.

Jak již bylo řečeno, testování na P1 je uznávané a ví se, co za tímto onemocněním stojí mutace genu GYS1. Velmi zjednodušeně řečeno, u P1 dochází k hromadění molekul cukru ve svalových buňkách, což vede ke svalovým problémům. Proto většina koní postižených P1 reaguje dobře na dietu – krmná dávka by měla být prioritně složena ze sena s nízkým obsahem polysacharidů a jadrné krmivo by mělo být bez cukrů, zdroj energie je tvořen tuky (lněné semínko, sója, krmné rostlinné oleje aj.) a kůň je obvykle bez přístupu na pastvu. Koním s P1 dělá dobře pravidelný pohyb, který udržuje svaly měkké. Je-li toto všechno dodržováno, je jezdecké a sportovní využití koně možné.

Test na PSSM1 je součástí genetického panel testu prováděného typicky u koní amerických plemen quarter horse a paint horse. P1 bývá též hodně skloňováno v souvislosti s irskými coby (irishcob.cz), ale postihnout může koně jakéhokoliv plemene.

Příznaky PSSM1 se v mnohém prolínají s příznaky MIM, proto obecný výčet naleznete níže v kapitole o MIM.


Výsledky testů

Jaký výsledek genetického testu můžete vidět a jak si ho interpretovat? Nejprve si ujasněme základní pojmy: genotypem nazýváme soubor všech alel (forem genů) organismu kůň, který má identický pár alel se označuje jako homozygot, zatímco pokud jsou tyto alely rozdílné, jedná se o heterozygota. S tímto označením se asi nejčastěji setkávají chovatelé v souvislosti s barvou koně a kvůli tomu lidé často předpokládají, že pokud je kůň heterozygotní pro PSSM, znamená to pouze, že má 50% riziko, že bude onemocnění přenášet dál. Bohužel tomu tak není a bez ohledu na to, zda je kůň heterozygot nebo homozygot, on sám PSSM na 100 % má. Výsledky mohou být následující:


 • n/n = kůň je zdravý, nemá PSSM1

 • n/P1 = kůň má jednu kopii genu PSSM1 (je heterozygotní), nemoc může přenést na své potomky, kteří také mohou, ale nemusí, být nemocí postiženi

 • P1/P1 = kůň má dvě kopie genu PSSM1 (je homozygotní), nemoc zdědí 100 % jeho potomků, všichni z nich mohou být nemocí postiženi


Některé zdroje uvádí, že kůň, který má „pouze“ jednu kopii (je heterozygotní) nemusí vykazovat tak vážné příznaky jako kůň s oběma kopiemi.


PSSM2 (MIM)

Jak jsem již zmiňovala výše, od označení PSSM2 se upouští, a proto budu v tomto článku nadále používat označení MIM. Zároveň je dobré na začátek zmínit, že onemocnění můžou postihnout koně jakéhokoliv plemene.

Aby to nebylo příliš jednoduché, existuje více známých (a pravděpodobně i neznámých, viz první obrázek výše) variant MIM, jejichž výčet můžete vidět v tabulce níže. Když pomineme, že testy na MIM zatím neprošly recenzním řízením, a proto je mnoho veterinářů, ale také majitelů koní, neuznává, je předmětem sporů také způsob, kterým byly výše uvedené varianty zjištěny. Došlo se k nim prostřednictvím studia tzv. „kandidátních genů“, což jsou vlastně geny, jejichž charakteristiky naznačují, že mohou být zodpovědné za dané genetické onemocnění, ale dosud neexistuje důkaz, že skutečně jsou zodpovědné za dané genetické onemocnění. A proto MIM v koňáckých kruzích zůstává poměrně kontroverzním tématem – více se můžete dočíst ve článku na Equichannelu od MVDr. Jana Filly, který tuto problematiku popsal dopodrobna.

Ať už je to jakkoliv, faktem zůstává, že mnoho koní velmi benefituje z managementu, který se pro konkrétní varianty doporučuje. Stájový management, krmná dávka nebo zátěžový management u těchto koní představují alfu a omegu a je-li vše nastaveno správně, existuje nemalá šance, že daný jedinec bude žít plnohodnotný život. Když tedy odhlédneme od kontroverznosti celého tématu a přivřeme nad tím oči, dá se, z mého pohledu, brát testování na MIM jako takový odrazový můstek pro zoufalého majitele.

Cílem tohoto článku není nikoho přesvědčit o testování MIM, ale ani nikoho odradit. Chci pouze podat ucelené informace se všemi pro a proti, abyste byli schopni si vytvořit obrázek a jednat podle svého vlastního uvážení.

Známé varianty PSSM2 (MIM) a diskutované P5, P6, zdroj: St. Hippolyt.de


Management koně s MIM

Jak takového koně s MIM krmit a jaký mu zajistit management ve stáji? Obecná doporučení zahrnují dostatek pohybu, pravidelnou ustálenou zátěž a dekování v chladnějším počasí. Někteří koně reagují dobře na dietu podobnou u koní s PSSM1 – tedy bez cukrů a škrobů – jiným koním cukry nevadí. Jelikož MIM ještě není natolik prozkoumáno, nedá se s jistotou tvrdit, že to, co platilo pro jednoho koně, bude platit i pro druhého. Existují ale Facebookové skupiny, ve kterých majitelé koní sdílí své zkušenosti, co jim na konkrétní varianty funguje a čemu je naopak lepší se vyhnout (např. skupina PSSM Type 1 & MIM Support Group nebo Managing PSSM, RER and other muscle disease, plus jsem slyšela dobré ohlasy na německé skupiny).

Čestr například reaguje dobře na vysokoproteinovou dietu s velkou suplementací aminokyselin a vitamínu E (viditelné zlepšení nastalo při zavedení Aminoflex E od Dromy do krmné dávky, na který jsem ve spolupráci s Dromy napsala recenzi). Co se vitamínu E týče, má aktuálně v krmné dávce cirka 5000iu denně, přičemž kůň v zátěži má běžně 2000iu, a vypadá to, že dotaci budeme ještě navyšovat. Jako zdroj energie mu slouží tuky (DHA olej), ale ani cukry mu vyloženě nevadí, nicméně omezuji je v podstatě jen na pastvu (která v létě slouží i jako zdroj vitamínu E).Potřebuje pravidelný pohyb, bez kterého okamžitě tuhne. Pokud koně s MIM máte, vřele doporučuji konzultaci krmné dávky s krmivářem, který s tímto onemocněním má již zkušenosti – Čestrovi ji sestavila Monika Mechová. Nicméně požadavky koní se v závislosti na variantě a míře, v jaké je nemoc rozjetá, mohou diametrálně lišit. Často to trvá léta než majitel najde rovnováhu mezi stravou, zátěží a režimem ustájení, při kterých kůň funguje a je schopný pracovat pod sedlem. Někdy se bohužel taková rovnováha najít nepodaří a z koně se stává pastevní mazlíček.

Obr. 2, zdroj: St. Hippolyt.de

Varianty MIM

Na stránkách laboratoře Generatio CAG, která jako jediná v Evropě nabízí testy na MIM, jsou uvedené následující varianty (ponz. jedná se o překlad ze stránky laboratoře). Jak jsem zmínila výše, každá varianta může mít jiné nároky, co se krmení, ustájení a práce týče, neboť každá varianta ovlivňuje jiný gen.


Proteiny postižené variantami P2, P3 a P4 jsou strukturální proteiny, které jsou zodpovědné za nestabilitu Z-disku sarkomery v důsledku změny nebo funkční poruchy, čímž se svalová buňka sama o sobě stává nestabilní.

P2 (MYOT)

MYOT (equinní mutace P2) je gen, který kóduje cytoskeletální strukturální protein myotilin. Tento protein hraje důležitou roli ve strukturální stabilitě a organizaci nejmenší funkční jednotky příčně pruhovaného svalu Z-disku který je nezbytný pro svalové kontrakce. Myotilin váže F-aktin a α-aktinin-2 a umožňuje zesíťování aktinu pro sestavení Z-disku (viz obr. 2).

Mutace tohoto genu u koní vede ke změně aminokyselin, které narušují vazbu myotilinu na aktiny.


P3 (FLNC)

FLNC je gen kódující protein Filamin C, který se podílí na propojení Z-disku a aktinových filament. Z-disk se nachází mezi sarkomerami (viz obr. 2).

Dominantní mutace tohoto genu u koní vede ke až ztrátě funkce svalu. Onemocnění se může rozšířit i na svaly srdce a dýchacího systému.


P4 (MYOZ3)

Myozenin 3 je intracelulární protein, který váže další proteiny aktivní v Z-disku (např. a-alfa-aktin, g-filamin, aj.) Myozenin hraje také důležitou roli při působení kalcineurinu v sarkomeře, v imunitní odpovědi organismu a může být také zapojen do myofybrilogeneze (vývoj svalu).


P8 (PYROXD1)

Gen PYROXD1 kóduje protein, který hraje zásadní roli v antioxidační obraně organismu.

Normální buněčný metabolismus produkuje reaktivní formy kyslíku (ROS), při jejichž hromadění v buňkách může docházet k poškození DNA, RNA i proteinů. Tělo se proti nim brání produkcí antioxidačních molekul, které tyto nestabilní molekuly odstraňují a zmírňují oxidační stres.  PYROXD1 je přirozený antioxidant a důležitá součást systému oxidační obrany.

U lidí vedou mutace v PYROXD1 k myofibrilární myopatii 8 (MFM8). Je charakterizována pomalu progredujícím ochabováním proximálního svalstva a slabostí. Mutace u koní způsobuje záměnu aminokyseliny na vysoce konzervovaném místě v proteinu PYROXD1 a snižuje jeho funkčnost, a proto koně s touto mutací potřebují vyšší přísun antioxidantů, zejména vitamínu E. Tato varianta byla potvrzena u Čestra.


Px (CACNA2D3)

Gen CACNA2D3 kóduje protein, který je součástí regulační podjednotky vápníkového kanálu DHPR (dihydropyridinový receptor), která pomáhá regulovat signalizaci pro spuštění svalových kontrakcí. Na rozdíl od jiných variant, nezpůsobuje Px změnu v kódovaném proteinu. Tato varianta je považována za rizikový faktor pro opakující se zátěžovou rhabdomyolýzu (RER) v několika liniích plnokrevníků a arabských koní. Koně s Px bývají velmi vzrušiví a nervózní.


K1 (COLA6A3)

Gen COL6A3 kóduje protein kolagenu typu 6 alfa 3. Tento řetězci podobný protein se váže se dvěma dalšími kolagenními proteiny (obvykle COL6A1 a COL6A2) a vytváří trojitou šroubovici molekuly kolagenu typu VI. Ve svalech je COL6 klíčovou bílkovinou endomysia. Klinické příznaky myopatií spojených s COL6 jsou závislé na typu a umístění genové mutace.

U koní způsobuje varianta K1 záměnu aminokyseliny v proteinu COL6A3. Tím dochází k narušení vazby trojité šroubovice kolagenu VI, což vede k tvorbě aberantní molekuly COL6 se sníženou funkcí. U těchto koní bývají viditelné svalové dystrofie.


Kromě výše uvedených se diskutuje ještě o variantách P5 a P6. Tyto varianty jsou však alelami stejného, dosud neznámého genu. To znamená, že kromě n/P5, n/P6, P5/P5 a P6/P6 je v dědičnosti možná i varianta P5/P6. V případě n/P5 a n/P6 se však předpokládá, že se u postiženého koně nevyvinou žádné příznaky, protože se jedná o recesivní alely (nikoli dominantní). Nicméně tyto varianty jsou pouze teoretické a netestují se.

Pozoruhodné také je, že různé varianty se zřejmě projevují různě silně v závislosti na kombinaci s jinými variantami. Zdá se například, že varianta Px posiluje příznaky ostatních variant, vyskytují-li se u některého jedince souběžně. Z toho rovněž vyplývá, že kůň může být postižen více variantami zároveň.


Výsledky testů

Co se týče testování MIM, setkat se můžeme s obdobnými výsledky jako v případě PSSM1:

 • n/n = kůň nemá konkrétní variantu MIM

 • n/?? = kůň je heterozygotní na konkrétní variantu (např. n/P3)

 • ??/?? = kůň je homozygotní na konkrétní variantu (např. K1/K1)


Z výsledků Čestra je patrné, že je negativní na všechny varianty kromě P8, kde je heterozygotní.


Příznaky PSSM1 a MIM

Vzhledem k tomu, že soubor příznaků je velký a mnohdy se PSSM1 a MIM shodují, uvádím následující výčet:

 • Obecná ztuhlost, svaly tvrdé na pohmat

 • Svalový třes a křeče, napětí – často spojené se stresem nebo chladným počasím

 • Syndrom tying-up (azoturie – „černé močení“ nebo „sváteční nemoc“)

 • Lokální svalové atrofie – sval vypadá, jako by byl vpadlý dovnitř, vyskytovat se mohou prohlubně (ďolíčky) jakoby od kopnutí

 • Potíže s nacváláním a obecně se cvalem

 • Kulhání bez zjevné příčiny, mnohdy těžko lokalizovatelné

 • Deprese nebo agrese

 • Výbušné chování a nepředvídatelnost – vzpínání, kozlování, vyhazování, odmítání poslušnosti, kopání bez zjevné příčiny

 • Silné pocení nebo zadýchávání se po malém množství práce

 • Lenost nebo nechuť jít dopředu pod sedlem

 • Problémy s přilnutím a pocit váhy výrazně na předku

 • Stavění se na močení, ale bez močení

 • Rychlé opadávání horní linie jakmile má kůň chvíli pauzu, obecně nasvalování horní linie bývá obtížné

 • Projevy podobné kolikovým bolestem nebo schvácení

 • Stání s nohama pod sebou, neschopnost zaujmout čtvercový rámec


Reel s některými příznaky Čestra na našem instagramu (klik na obrázek).

Kůň s PSSM1 nebo MIM nemusí vykazovat všechny výše uvedené příznaky, ale jen některé z nich. Zároveň je důležité zmínit, že všechny příznaky mohou mít i jinou příčinu než PSSM a pokud nemá kůň v rodokmenu potvrzeného jedince s tímto genetickým onemocněním, doporučuji se nejprve zaměřit na hledání možných jiných příčin ztuhlost může být způsobena nedostatkem selenu/jiných minerálů, deprese nebo agrese může být způsobena obecnou nespokojeností koně s jeho management/způsobem žití/nedostatkem zdrojů, vzpínání nebo kozlování zase může způsobit nepadnoucí sedlo apod.❗ Osobně jsem se k testování uchýlila až v momentě, kdy všechny ostatní možné důvody byly vyloučeny (dělala jsem RTG nohou, zad, krevní testy, veterinář koně viděl několikrát a vyšetřil ho od hlavy až ke kopytům). Po zahraniční aféře ještě dodám, že pozitivní test na PSSM2 by v žádném případě neměl sloužit jako záminka k utracení zvířete (u nás by to snad ani žádný veterinář neudělal! 🙏).


Toť vše za mě o PSSM1/MIM. 😊 Použité zdroje naleznete níže, spolu s dalšími užitečnými odkazy. A pokud by vás zajímala naše cesta s Čestrem, co testování na PSSM1 a MIM předcházelo, nezapomeňte si pustit díl podcastu Nech se nést aneb o koních a lidech od Kristýny Šmídové, kde vystupuji ze své komfortní zóny a o všem mluvím.😊Zdroje:


Jiné odkazy:


Úvodní fotografie: Tereza Volná Photography


Comments


bottom of page